April 10, 2024

Trakasserier och sexuella trakasserier

Här kan du som arbetsgivare läsa vad som gäller kring trakasserier och sexuella trakasserier och det utredningskrav som diskrimineringslagen ger dig som arbetsgivare.

I diskrimineringslagen finns ett krav på att du som arbetsgivare måste utreda så snart du får kännedom om trakasserier eller sexuella trakasserier. Kravet på att utreda betyder inte att du behöver veta vad som i detalj skett, det får utredningen visa. Utredningskravet gäller om någon berättar för dig om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det viktiga är därför att du startar utredningen snarast.

Ett sätt att medvetandegöra denna lagregel och vad ni har för rutiner är att skriva en policy alternativt ett internt HR-dokument när ni anger vem som utreder, vilka samarbetspartner ni har om ni behöver ta in en extern utredare (t.ex. er företagshälsovård), hur ni bör gå tillväga och att ni ska delge alla inblandade resultatet av er utredning oavsett om ni kommer fram till att trakasserier har skett eller inte. Tänk på att det kan även vara aktuellt med en polisanmälan om det framkommer att det är ett brottsligt handlande. Polisanmälan och brottsutredning hanteras för sig, som arbetsgivare kan du inte vänta på detta utan du är skyldig att fullfölja din utredningsskyldighet enligt diskrimineringslagen.

En utredning kan leda till att du behöver varna, omplacera eller säga upp en eller flera medarbetare. Utredningen kan också visa på omfattande arbetsmiljöproblem och kanske även kränkande särbehandling och därmed kan du behöva arbeta vidare utifrån arbetsmiljölagen och OSA-föreskriftens regelverk. Som du hör kan det finnas många olika aspekter och det kan därför vara bra att ta hjälp av en jurist för vidare råd och stöd i dessa ärenden.

Relaterade mallar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla