May 10, 2024

Semester

Vad som gäller kring semesterledighet, semesterlön, semesterersättning utifrån semesterlagens regler.

Semesterlagen i Sverige är en skyddslagstiftning till förmån för arbetstagaren. Semesterlagens syfte är att arbetstagare ska få vila och rekreation och arbetsgivaren är skyldig att ordna verksamheten så att arbetstagarna kan erhålla semesterledighet. Lagen reglerar också vilken ersättning du som arbetsgivare behöver betala vid semestern: s.k. semesterlön samt vilken ersättning du behöver betala om arbetstagaren avslutat sin anställning och har sparade semesterdagar - s.k. semesterersättning. Andra begrepp som kan vara bra att känna till är: semesterledighetens längd, semesterns förläggning, huvudsemester, intjänandeår-och uttagsår, semesterlön, semesterersättning, förskottssemester, semesterlönegrundande frånvaro etc.

Relaterade mallar

Frågor och svar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla