April 10, 2024

Arbetstider

Här kan du läsa om vad som gäller kring arbetstider utifrån arbetstidslagens regler.

Lagen om anställningsskydd ändrades 29 juni 2023 vilket innebär att alla anställningsavtal som ingås numera måste innehålla vilka arbetstider som gäller, hur schema får förändras samt om övertid-och mertidsersättning utgår samt till vilket belopp. Detta gör att du kan behöva uppdatera dina anställningsavtal (läs mer här: LÄNK TILL ATT ANSTÄLLA). Att ange arbetstidens start, slut och rast är naturligt för många verksamheter. Om du anställer tjänstemän som mer styr sitt arbete brukar tiderna inte vara lika fasta. Det är däremot viktigt att dina arbetstagare inte arbetar för mycket övertid och att du följer arbetstidslagens regler om max timmar i övertid samt arbetstidslagens regler om sammanlagd arbetstid per vecka. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn av arbetstidslagen och för företag som bryter mot arbetstidslagen kan vite utgå, skadestånd för övertidstimmar utgå och i slutändan kan även företag åtalas för arbetsmiljöbrott för det fall verksamheten på ett omfattande sätt bryter mot arbetstidslagen. Det är därför viktigt att följa arbetstidslagens regler. Arbetstidslagen är en skyddslagstiftning som skyddar arbetstagaren och en arbetsgivaren kan aldrig “enas” med arbetstagaren om att strunta i arbetstidslagens regler. Det finns även råd och rekommendationer kring arbetstider i ett antal föreskrifter (AFS) från Arbetsmiljöverket.

Relaterade mallar

Frågor och svar

Artiklar

Liknande guider

Populära artiklar

Visa alla